FANDOM


KCC Kirby 2 This article is a stub - It needs expansion! (Edit | (Similar)
You can help Kirby Wiki by editing it.
The other staff roll still needs to be added.

This is a list of the staff credits involved with the game Kirby Air Ride.

Director

Assistant Director

 • Yusuke Kataoka
 • Norimasa Tanikawa

Programming Chief

 • Kouichi Watanabe

Programming

 • Kazuhiro Mizusawa
 • Tomokazu Tsuruoka
 • Seiji Otoguro
 • Yoshimi Takahashi
 • Eitaro Nakamura
 • Kouji Mori
 • Toru Yamashite
 • Isao Takahashi
 • Akio Hanyu

Program Management

 • Katsuhiro Sakoda

Design Chief

 • Kenichirou Kita

Design

 • Kunio Watanabe
 • Tsuyoshi Wakayama
 • Shinya Kumazaki
 • Shingo Yamada
 • Tomoko Kitada
 • Hitoshi Kikkawa
 • Hiroo Takesita
 • Mutsuo Ohmiya
 • Tohru Sakurai

Course Design Chief

 • Sanae Kubota

Course Design

 • Tadashi Hashikura
 • Tomomi Minami

Menu Design Chief

 • Michiko Takahashi

Menu Design

 • Emi Masai

Design Support

 • Tetsuya Mochizuki
 • Tatsuhiko Ohi
 • Masaru Kobayashi

Design Concept

 • Ashura Benimaru

Design Management

 • Shigeru Hashiguchi

Sound Composition Chief

 • Hirokazu Ando

Sound Composition

 • Shogo Sakai
 • Tadashi Ikegami
 • Jun Ishikawa

Artwork Chief

 • Kazuya Konishi

Artwork

 • Atsuko Nakamura
 • Akiko Hayashi
 • Tomoko Nagaya

Movie Edition

 • Kouji Akaike

Technical Support

 • Yoshiki Suzuki
 • Shigenobu Kasai
 • Sung Kwen Kim
 • Fumihiro Narita
 • Yasuyuki Nagashima
 • Takaaki Kawahara

LAN Game Play Manager

 • Kazuhiko Fukuda

LAN Game Play Programming

 • Masanobu Sakata
 • Masami Hirano

North American Localization

 • William Barnes
 • Nate Bihldorff
 • Bill Trinen

Localization Management

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

Special Thanks

 • Satoshi Ishida
 • Chieko Obikane
 • Hisatoshi Takeuchi
 • Senji Hirose
 • Motomi Katayama
 • Yoichi Yamamoto
 • Masanobu Yamamoto
 • Norihide Sasaki
 • Tatsumi Kimishima
 • Mike Fukuda
 • Akira Miyagawa
 • Hayata Akashi
 • Soji Yoshikawa
 • TV Animation Staff
 • HAL Debug Team
 • Super Mario Club
 • NOA Product Testing

Sysdolphin

Technical Support

 • Hironobu Kakui
 • Masahiro Takeguchi

Coordination

 • Kenshiro Ueda

Project Management

 • Ryuki Kuraoka

Assistant Project Management

 • Dai Suzuki

Management Support

 • Atsushi Kakuta

Producer

 • Hiroaki Suga
 • Masayoshi Tanimura
 • Shigeru Miyamoto

Executive Producer

 • Satoru Iwata
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.