Kirby Wiki
Advertisement
Kirby Wiki

This is a list of the staff credits involved with the game Kirby 64: The Crystal Shards.

Game Director

 • Shinichi Shimomura

Chief Programmer

 • Teruyuki Gunji

Programmers

 • Katsuhiro Sakoda
 • Isao Takanashi
 • Yoshimi Takahashi
 • Tetsuya Abe
 • Yasuyuki Nagashima
 • Kouichi Watanabe

Designers

 • Kenichiro Kita
 • Reiko Iwao
 • Michiko Takahashi
 • Hiro Takeshita
 • Shigeru Hashiguchi
 • Tetsuya Mochiduki
 • Tomomi Minami
 • Sanae Kubota
 • Youichi Sukino
 • Tatsuhiro Tanoue
 • Tadashi Hashikura
 • Masanobu Yamamoto
 • Tsuyoshi Wakayama
 • Hitoshi Kikkawa
 • Satoko Nakamura
 • Kunio Watanabe

Sound & Music Compossers

 • Jun Ishikawa
 • Hirokazu Ando

Assistant Directors

 • Kazuya Konishi
 • Ryuichi Noguchi

Assistant Manangers

 • Ryuki Kuraoka
 • Yoshiki Suzuki
 • Kensuke Tanabe

Voice Actors

Localization

North America

 • Bill Trinen
 • Michelle Powers

Manager

 • Leslie Swan

Special Thanks To

 • Satoshi Ishida
 • Chieko Obikane
 • Hisatoshi Takeuchi
 • Tetsuya Notoya
 • Senji Hirose
 • Chiharu Itoh
 • Takaaki Kazuno
 • Kazuhiro Mizusawa
 • Jun Yamazaki
 • HAL Debug Team

Very Special Thanks

 • Minoru Arakawa
 • Mike Fukuda
 • Gail Tilden
 • Yoshihito Ikebata
 • Hironobu Kakui
 • Hiroyasu Sasano
 • Super Mario Club
 • Nintendo of America (NOA) Product Testing
 • Nintendo Treehouse

Project Manager

 • Takashi Saito

Progress Manager

 • Kimiyoshi Fukui

Producers

 • Masayoshi Tanimura
 • Hiroaki Suga
 • Kenji Miki

Supervisors

 • Satoru Iwata
 • Shigeru Miyamoto

Executive Producer

 • Hiroshi Yamauchi
Advertisement