This is a list of the staff credits involved with the game Kirby: Triple Deluxe.

Director

Lead Level Design

 • Yuki Endo

Assistant Director

 • Tatsuya Kamiyama
 • Nobuyuki Okada

Programming Director

 • Hiroaki Nakano

Lead Programming

 • Yoshihiro Nagata

Lead Action Programming

 • Katsuyoshi Sumitomo

Programming

 • Sho Tajima
 • Tomohiro Kamochi
 • Takashi Nozue
 • Shinichi Kawaji
 • Yuki Nishimura
 • Masashi Sato
 • Yutaka Watanabe
 • Shinya Watanabe
 • Hiroshi Ohnishi
 • Keita Tanifuji

Design Director

 • Tadashi Kamitake

Lead Design

 • Kenichiro Kita
 • Monami Matsuura
 • Tsuyoshi Fujita

Design

 • Akihiro Kanno
 • Riki Fuhrmann
 • Ryusei Matsuo
 • Tetsuya Mochiduki
 • Akiko Hayashi
 • Kenichi Sakuma
 • Hitomu Ito
 • Yasuhiro Mukae
 • Tsuyoshi Wakayama
 • Hitoshi Kikkawa

Motif Design

 • Tadashi Hashikura
 • Daisuke Morishita
 • Yusuke Ota
 • Tomomi Minami

UI Design

 • Yukari Kemmochi
 • Yumi Todo
 • Shigeyuki Kawata
 • Yuki Honda

Movie

 • Kunio Watanabe

Modeling

 • Minoru Yoshikoshi
 • Emi Imamura
 • Kumi Habuta

Design Adviser

 • Ashura Benimaru Itoh

Sound

 • Hirokazu Ando
 • Jun Ishikawa

Voice

Team Support

 • Satoshi Mitsuhara
 • Yoshimi Takahashi
 • Seiji Otoguro
 • Koji Akaike

Public Relations

 • Satoshi Ishida
 • Tomohiro Minemura

Artwork

 • Masayo Nakagami
 • Rieko Kawahara
 • Yumiko Sano
 • Yuki Yada
 • Yasuko Sugiyama
 • Sachiko Nakamichi

Manual Editing

 • Kiyomi Itani
 • Yasuo Inoue

Localization Management

 • Kimiko Nakamichi

Localization Coordination

 • Xu Xizhou
 • Ilho Kim

NOK Localization Management

 • Hyokjin Jung

NOK Localization

 • Dongyeon Kim
 • Yoonmi Cho

NOK Artwork

 • Kwania Lim
 • Siyoung An

Testing

 • Masaru Kobayashi
 • Akimitsu Ushikoshi
 • Dai Suzuki
 • Yuta Yamashita (Korean version)
 • Daisuke Fujita
 • Syunta Sano
 • HAL Debug Team
 • Mario Club

NOK Testing

 • Junbong Lee
 • Eodo Lee
 • NOK Quality Control Sect.

Technical Support

 • Tomokazu Tsuruoka
 • Takayuki Sugano
 • Ryoichiro Atono
 • Takuya Abe
 • Munemasa Kimura
 • Yuta Ogawa
 • Shingo Okamoto

NOA Localization Management

 • Leslie Swan
 • Nate Bihldorff
 • Tim O'Leary
 • Scot Ritchey
 • Dan Owsen

NOA Localization

 • Eric Smith
 • Ryan N. Kelley
 • Alexandre Higashi
 • César Pérez
 • Hélène Bisson-Pelland
 • Galia Rodríguez Hornedo
 • Thaddée Wiseur
 • Kento Oiwa

NOA Product Testing

 • Masayasu Nakata
 • Randy Shoemake
 • Seth Hanser
 • Sean Egan
 • Jim Holdeman
 • Julian Emery
 • Kathy Huguenard
 • Shannon Jaye Roberts
 • Sara Hoad
 • Stéphane Arlot
 • Ludovic Tientcheu
 • Tomoko Henley
 • PTD Techs

Localisation Producer

 • Christian Massi
 • Flavia Madonia

Localisation Quality Specialist

 • Aatish Pattni
 • Sabrina Bretant
 • Laura Innocenti
 • Martina Deimel
 • José Manuel Malagón

European Translation

 • CULTURETRANSLATE

European QA

 • CULTURETRANSLATE

Special Thanks

 • Shigefumi Kawase
 • Masanobu Yamamoto
 • Kazuya Konishi
 • Junichi Aoyagi
 • Takaaki Kazuno
 • Yousuke Fukunaga
 • Shigenobu Kasai
 • Yoshiya Taniguchi
 • Koujiro Oki
 • Masa Matsubayashi
 • Souta Sugisaki
 • Shun Yasaka
 • Kazuya Suetsugu
 • Shinya Wakayama
 • Etsuko Sato
 • Hiroshi Fujie
 • Tetsuya Notoya
 • Kensuke Tanabe
 • Kazuhiro Yoshikawa

Managing Director

 • Yurie Hattori
 • Kenta Nakanishi

Project Management

 • Tetsuya Abe

Producer

 • Hiroaki Suga
 • Hitoshi Yamagami

General Producer

 • Masayoshi Tanimura
 • Shinya Takahashi

Executive Producer

 • Satoru Iwata
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.