FANDOM


This is a list of the staff credits involved with the game Kirby's Adventure.

Game Director

Game Designer

 • Masahiro Sakurai

Character Designers

 • Takashi Saito
 • Shigeru Hashiguchi
 • Tadashi Hashikura
 • Kazu Ozawa
 • Kazuya Miura

Map Designers

 • Shinichi Shimomura
 • Tsuyoshi Wakayama

Chief Programmer

 • Hiroaki Suga

Programmers

 • Akio Hanyu
 • Shigenobu Kasai
 • Tetsuya Abe
 • Teruyuki Gunji
 • Seiji Otoguro
 • Yoshimi Takahashi
 • Yoshiki Suzuki

Music Compossers

 • Hirokazu Ando
 • Jun Ishikawa

Tool Programmers

 • Satoshi Mitsuhara
 • Hidetoshi Seki
 • Seika Abe

Special Thanks To

 • Atsushi Kakuta
 • Yasuhiro Sakai
 • Hideki Fujii
 • Dan Owsen
 • Nintendo Programmers
 • Halken Programmers

Producers

 • Satoru Iwata
 • Shigeru Miyamoto
 • Takao Shimizu

Executive Producer

 • Hiroshi Yamauchi